Skidiskaba 2020 – kutsu kouluille
Skidiskaba 2020 – inbjudan till skolorna

Kuva Skidiskaba 2016-karsinnoista. Kuva: Ismo Henttonen
suomeksi | på svenska

Arvoisat koulujen opettajat

Perinteinen Lions club Porvoo-Borgå ry:n Skidiskaba järjestetään nyt 28. kerran.

Tietoa Skidiskabasta

 • Kilpailu järjestetään vuosiluokkien 4-6 oppilaille.
 • Aiemmin osallistuneet saavat osallistua, edelliset voittajat eivät.
 • Karsinnassa jokainen laulaa yhden alla luetelluista karsintakappaleista ilman säestystä.
 • Semifinaaliin valitaan 30 laulajaa.
 • Semifinaalissa jokainen laulaa suomen tai ruotsinkielisen laulun pianon säestyksellä.
 • Loppukilpailuun valitaan 10 laulajaa.
 • Loppukilpailussa kilpailija laulaa semifinaalissa esittämänsä laulun ja toisena täysin vapaa-valintaisen laulun orkesterin säestyksellä.

Kilpailun karsinnat pidetään kouluissa tammikuussa 2020 viikolla 2. Karsintatuomareina toimivat Kari Kangas, Heikki Nykänen, Pekka Vainio, sekä kahtena päivänä Johanna Nurmimaa.

Karsintakappaleet:

 1. Petri Virtanen: Minun ystäväni , Musiikin Mestarit 3-4 s.6
 2. Matti Siitonen: Katson sineen taivaan , Musiikin mestarit 3-4 s.18
 3. Benny Andersson: Mamma Mia , Da Capo 3-4 s.156
 4. Otto Palmgren: Spegling , Da Capo 5 s.114
 5. Elton John: Can you feel the love tonight , Da Capo 5 s. 58

Karsinnassa kukin laulaa yhden säkeistön karsintakappaleesta. Laulukirja saa olla mukana. Karsintoihin osallistuvien oppilaiden nimilista tulee lähettää joulukuun 16. päivään mennessä sähköpostitse kari.kangas@pp4.inet.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kari Kangas, Mesimarjapolku 6, 06100 Porvoo. Puh 0405285868. Karsinta-aikataulu lähetetään opettajille heti ilmoittautumisten tultua.

Semifinaali on Pääskytien koulun auditoriossa su 2.2.2020 ja loppukilpailu Grandin salissa su 1.3.2020. Pyydän ystävällisesti, että kertoisitte koulussanne tästä jo perinteeksi muodostuneesta kilpailusta ja kannustaisitte oppilaitanne osallistumaan laulukilpailuun.

Kilpailussa jaetaan seuraavat rahapalkinnot: I palkinto 200 euroa, II palkinto 100 euroa, III palkinto 50 euroa ja yleisön suosikki 50 euroa ja orkesterin suosikki 50 euroa. Lions-klubimme perustamasta Olavi Pitkäsen stipendirahastosta jaetaan jälleen stipendit toimikunnan valitsemille porvoolaisille nuorille musiikin opiskelijoille.

Sisäänpääsymaksu semifinaaliin on 10 euroa ja finaaliin 10 euroa. Lippuja finaaliin myydään ennakkoon helmikuussa Grand Luckanissa. Tervetuloa joukolla mukaan kannustamaan laulajia.

Lisätietoa Skidiskaban omilta nettisivuilta, www. skidiskaba.fi.

Porvoo 31.10.2019

Lions Club Porvoo–Borgå ry
Pekka Vainio
Skidiskabatoimikunnan puheenjohtaja

Ärade lärare i skolorna

Den traditionella Lions club Porvoo-Borgå ry:s SKIDISKABA tävlingen ordnas nu för 28 gången.

Info om Skidiskaba

 • Tävlingen ordnas för elever i årsklasserna 4-6.
 • Tidigare deltagare får delta, men tidigare vinnare kan inte delta.
 • I uttagningen sjunger alla en sång, utan ackompanjemang, av de listade uttagningssångerna.
 • Till semifinalen väljs 30 sångare.
 • I semifinalen sjunger alla en finsk- eller svenskspråkig sång till pianoackompanjemang.
 • Till finalen välj 10 sångare.
 • I finalen sjunger den tävlande den sång som han eller hon uppfört i semifinalen och en sång enligt eget val till orkesterackompanjemang.

Tävlingens uttagningar ordnas i skolorna i januari 2020 under vecka 2. Som domare i uttagningarna fungerar Kari Kangas, Heikki Nykänen, Pekka Vainio, och under två dagar Johanna Nurmimaa.

Uttagningssånger:

 1. Petri Virtanen: Minun ystäväni Musiikin Mestarit 3-4 s.6
 2. Matti Siitonen: Katson sineen taivaan Musiikin mestarit 3-4 s.18
 3. Benny Andersson: Mamma Mia Da Capo 3-4 s.156
 4. Otto Palmgren: Spegling Da Capo 5 s.114
 5. Elton John: Can you feel the love tonight Da Capo 5 s. 58

I uttagningen sjunger var och en en vers av uttagningssången. Man får ha sångboken med.
Namnlistan på elever som deltar i uttagningarna ska skickas före 16 december per e-post till: kari.kangas@pp4.inet.fi eller som brev till adressen: Kari Kangas, Mesimarjapolku 6, 06100 Porvoo. Tidtabellen för uttagninarna skickas till lärarna genast då anmälningarna har inkommit.

Semifinalen hålls i Pääskytien koulus auditorie söndagen 2.2.2020 och finalen hålls i Grand söndagen 1.3.2020.

Jag ber vänligen att ni skulle berätta i era skolor om den här tävlingen, som redan blivit en tradition, och att ni skulle uppmuntra era elever att delta i sångtävlingen.
I tävlingen delas följande penningpriser: I pris 200 euro, II pris 100 euro, III pris 50 euro och publikens favorit 50 euro samt orkesterns favorit 50 euro. Från Olavi Pitkänens stipendiefond, som grundats av vår Lions Club, delas igen stipendium till unga Borgåbor som studerar musik.

Inträdesavgiften till semifinalen är 10 euro och till finalen 10 euro. Biljetter till finalen säljs på förhand i februari i Grands Luckan. Välkomna med och uppmuntra alla sångare!

Tilläggsinfo från Skidiskabas egna websidor, www.skidiskaba.fi.

Borgå 31.10.2019

Lions Club Porvoo–Borgå ry
Pekka Vainio
Ordförande för Skidiskabakommìten