Skidiskabas historia

Den första Skidiskaban® ordnades år 1992. Då letade Lions Club Borgå president Erkki Kangas på en ny aktivitet för klubben och föreslog att man skulle ordna i Borgå en Tena­vatähti- tävling enligt samma namn med det i televisionen avsända programmet. För att man inte fick använda namnet Tenavatähti benämnde Erkki Kangas evenemanget till Ski­diskaba.

Första Skidiskaban ordnades den 21.11.1992 i Linnankoski gymnasiets festsal. Första vinnaren var Anna Wiksten från Kvarnbackens skola åk 6. Skidiskaba befäste genast sin position. Åren 1992-1999 ordnades tävlingen i november alltid i någon av Borgåskolornas festsal. Förhandsgallringar ordnades i skolorna och det var bara ett fåtal skolor med i bör­jan. I gallringarna deltog årligen 30 – 50 sångare.

Intresset växte

På hösten 2000 ordnades den internationella ILSCC sångtävlingen i Borgå och Skidiskaba flyttades till våren 2001. I alla Lions perioder har det ordnats Skidiskaba men tidpunkten flyttades från hösten till vårvintern.

År 2001 hölls tävlingen i Borgå Yrkesläroanstalts sal på Perämiehentie. Efter det har man ordnat tävlingen i Grands sal som fungerar bra för detta evenemang.

Musiklärarna och eleverna i skolorna blev tydligt mera intresserade. Åren 2002 och 2003 var det cirka 80 tävlare från 12 skolor. Följande år var det 12 skolor men dubbelt så många tävlare än fjolåret, t.o.m. 166.

Idols tävling i television hade betydligt ökat på sångintresset, men också musiklärarnas positiva inställning har fungerat som ett viktigt stöd för evenemanget. Detta syns som ökandet av tävlingsdeltagarna. År 2005 var det 17 skolor och 210 sångare. År 2007 var ekvivalenta antalet 18 och 244. Deltagarantalet till gallringarna blev så stort att man måste förändra på tävlingens förlopp. Då hade man valt 15 sångare till finaltävlingen. Nu valde man från förhandsgallringarna till semifinalen 30 sångare och av dessa 10 sångare till fi­naltävlingen.

År 2008 ordnades semifinalen för första gången. Det visade sig att vara en succé och man kommer att föra fram tävlingen med samma plan de kommande åren. Pääskytien koulu har fungerat som semifinalplats.

Gallrings- låtarna

Till och med år 2005 fick gallringssången vara en barn- eller en folkvisa. Valena var verkli­gen brokiga och även tvetydiga. Därför har man från och med år 2006 bestämt för 3 finsk­språkiga och 3 svenskspråkiga sånger från skolornas egna sångböcker ur vilka sångaren måste välja sina egna gallringssånger.

I finaltävlingen har man haft 5-6 domare. Av dessa domare sammanlagt två eller tre ur klubbens egna musikpersoner och resten externa från klubben. Som domare har gästat bl.a. musiklärare Marjukka Riihimäki, geriater Harriet Finne-Soveri, tenor Tomi Metsäketo, TiTi-nalles mamma Riitta Korpela, tangodrottning Taina Kokkonen, Aija Puurtinen, ”Merzi” Rajala, Hanna Kangas, Anna Talvitie, sångare – skådespelare Johanna Nurmimaa, tenor Tom Nyman, Pia Lindvall, Pentti Lasanen, Maija Hapuoja ja Tessa Virta.

För att stöda barnens vardag

Från och med år 2001 har evenemanget varit ekonomiskt lönsamt. Vinsten från tävlingen har delats ut t.ex. åt Borgå Sjukhus barnavdelning, Borgå stads specialundervisning och skyddhem Nuttu. Skidiskaba har utvecklats i Borgå till en årlig, traditionell kulturevenemang som skolorna har bra tagit i sitt program. Detta är också vår huvudaktivitet som förenar alla våra klubb­medlemmar till att arbeta tillsammans för en gemensam sak.

Lions Ladies har alltid varit med i Skidiskaba arrangemangena genom att stå för ”buffén” som bidrar sin egen del till evenemanget och samlandet av medel. Skidiskaba har fått två gånger vår Lions krets ”kulturpris” i N-kretsen.

Olli Pitkänens stipendiefond

Kapellmästare Olli Pitkänen, som från början ledde Skidiskaba, avled 16.3.2010 i en akut sjukdomsattack. För oss, Ollis vänner, kom sorgebudet som en stor överraskning. Han hade ju bara en vecka tidigare lett Skidiskabaorkestern – vid god vigör och full av energi.

Lions Club Porvoo-Borgå har till hans minne grundat Olli Pitkänens stipendiefond. Ur den ges årligen ett stipendium åt en ung Borgåmusiker.